Het verhaal achter De Suikerfabriek

Het stukje fabriek wat tot op de dag van vandaag op Het Suiker Terrein staat is een klein piepklein onderdeel van de Voormalige Suikerunie die tot 2007 haar schoorsteen rookte.

Op de foto hiernaast zie je dat een gedeelte van de Suikerfabriek van origine 2 verdiepingen hoger was. De foto geeft goed beeld van de grootte van de Voormalige Suiker Unie. Het gebouw rechts van de witte silo’s is de huidige Suikerfabriek.

Na een kleine 100 jaar, kreeg De Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek (De Suiker Unie) opdracht van de Europese Unie om haar deuren te sluiten.

In heel Europa werd de rietsuikerproductie aanzienlijk gereduceerd gezien de herstructurering van de Europese Suikersector. Ook de Suikerfabriek in Groningen werd geselecteerd voor de sloop.

De Voormalige Suikerunie
Evenementen Op de Suikerfabriek

Bijdrage voor de Stad

Gelukkig heeft Gemeente Groningen, de sloop van het laatste stukje fabriek nog nét op tijd stop kunnen zetten.

Op het nippertje gered van de sloop.

Onder andere Roeland van der Schaaf en enkele anderen zagen potentie in het historische pand. Het karakteristieke pand kon een bijdrage leveren aan de stad en moest toegankelijk worden voor de bewoners van gemeente Groningen en omstreken.

Een nieuwe bestemming

En zo geschiedde. Het eerste event in de Suiker werd georganiseerd. Nog zonder werkende lift of vaste trap werden de gasten van het feest van Wethouder Roeland door een gat in de muur en een tijdelijke trap, binnen ontvangen.

Na dit event hebben De Suiker en Het Suiker Terrein een tijdje stil gelegen. Er was geen duidelijke bestemming voor de fabriek en het terrein. Dit was mede de aanleiding voor Gemeente Groningen om een oproep te plaatsen in Dagblad van het Noorden met de vraag: Wat zou u willen met de het voormalige Suiker Unie Terrein?

Hierop kwamen verschillende reacties. Mensen bedachten zonne-energie projecten, multifunctionele kantoorpanden, supermarkten en vele andere ideeën.

De Wolkenfabriek

Pioniers van de Fabriek

Uiteindelijk hebben de pioniers van de fabriek, Titia en Wilderik met nog een groepje mensen, het heft in eigen handen genomen, ze zijn met hen inschuifrestaurant in een stukje van de fabriek gaan zitten. Ook de Unie Architecten vond een plek in de fabriek achter een verborgen muurtje. En zo werd de fabriek door de eerste 2 ondernemingen: De Wolkenfabriek en Unie Architecten bewoond.

De Suikerfabriek werd gekraakt door de pioniers van de fabriek

Na deze gebeurtenis nam de gemeente het roer weer over en stelde Ploeg id3 verantwoordelijk voor de ontginning van Het Suiker Terrein. Tot 2030 zijn zij verantwoordelijk gesteld om het terrein te exploiteren, daarna zal een groot gedeelte van het terrein bestemd worden voor woningbouw.

De Suiker Events werd geboren

Na het ‘’openbaar stellen’’ van de fabriek kwamen er veel aanvragen voor events binnen bij Gemeente Groningen.

Zo veel, dat zij dit niet meer konden bolwerken. Er moesten bovendien nog wel wat werk verricht worden om de fabriek event-klaar te maken… Feiko Stobbe, ervaren evenementen organisator, werd daarom aangesteld als partij om de ruimtes in De Suiker te gaan exploiteren en zo werd De Suiker Events geboren.

Op Het Suiker Terrein wordt het overigens steeds gezelliger. Er worden kavels verhuurd aan verschillende partijen. Een uitzendbureau, verschillende evenementenlocaties, ho(s)tels, glasspecialisten, studenten en andere creatievelingen hebben hun plekje gevonden op Het Suiker Terrein.

De Suiker Events

Broedplek voor Pioniers

De bewoners van Het Suiker Terrein werken hard om het stuk terrein onderdeel van de stad te maken. De nieuwe hotspot, de hang-out waar altijd wel iets te beleven valt!

Iedereen zou deze plek moeten ontdekken

Een van de doelstellingen van De Suiker Events is dan ook om een zo gekleurd mogelijke agenda te creëren, zodat er voor iedere Stadjer wel een reden is om minimaal 1 keer per jaar een bezoekje te brengen aan de Suikerfabriek! Iedereen zou deze plek, en Het Suiker Terrein in het algemeen, moeten ontdekken en beleven.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van het Terrein? Neem dan contact op met Ploeg id3.